Dubbelhaka drabbar människor i alla åldrar. Denna utmaning kan vara en resultat av faktorer som ålder, genetik och viktvariationer. Oavsett hur mycket träning eller riktig kost patienten ägnar sig åt, kan dubbelhakan vara envis och ge en känsla av att åldras i förtid eller bära en onödig tyngd.

Vad är Belkyra?

Belkyra deoxicholsyra är det första godkända läkemedlet för behandling av submentalt fett (dubbelhaka). Deoxycholsyra är en syntetisk icke-human, icke-animalisk form av deoxycholsyra, en molekyl som förekommer naturligt i kroppen och som hjälper till att bryta ned och absorbera fettet i kosten.

Hur fungerar det?

Belkyra ger upphov till cellförstörelse i fettcellerna och de kan inte längre ansamla eller lagra fett. Förstörelsen av fettcellerna framkallar ett vävnadssvar där cellrester rensas bort från området och tas upp av kroppens naturliga metabolism.

Hur går behandlingen till?

Vi bedömer utifrån en undersökning om du är rätt kandidat för behandlingen och hur många behandlingar du eventuellt kan behöva. Upp till sex behandlingar kan ges och man upplever synliga förbättringar redan efter 1-4. Behandlingen tar ca 20-30 minuter. Läkemedlet injiceras i små mängder i ett markerat område under hakan. Mängd av läkemedlet som injiceras beror på mängden fett under hakan.

Vad händer efteråt?

Läkemedlet blandas med bedövning så behandlingen ger ingen större smärta. Det uppstår en direkt svullnad i området samt att man kan vara lite öm, blåmärken, ojämnheter eller minskad känsel under hakan. Detta är tillfälligt och avtar av sig självt. Svullnaden är som störst första veckan efter behandlingen och därefter minskar svullnaden dag för dag. Efter 6-8 veckor ser du ett slutgiltigt resultat och kan avgöra om du vill göra fler.